KONTAKT

Biuro projektu:

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów

tel. 17/ 866 04 34, 32
fax 17/ 866 04 32

e-mail: info@wsie.edu.pl

Kierownik projektu: mgr Jolanta Ptaszek
Asystent ekonomiczno – organizacyjny: mgr Jadwiga Sobania