TRENERZY

Joanna Hałaj – dr n. humanistycznych, psycholog, certyfikowany trener, dydaktyk, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie komunikacji interpersonalnej i medialnej , zajęć dydaktycznych w zakresie m. in. Rola emocji w funkcjonowaniu człowieka, Psychologia zmiany, Budowanie zaufania, Psychologiczne aspekty motywacji, osiągania celów i zmian oraz public relations.
Przemysław Kolasa – dr n. humanistycznych w zakresie socjologii, dziennikarz, felietonista w zakresie tematyki społecznej, trener, certyfikowany coach ICI oraz NMC, członek The International Association of Coaching – Institutes, certyfikowany praktyk NLP, autor publikacji i książek, członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, uczestnik programów badawczych, wykładowca WSI-E prowadzący zajęcia z zakresu coachingu oraz nowoczesnych technik uczenia się i przyswajania wiedzy;
Sylwia Pelc – dr n. humanistycznych w zakresie socjologii, mediator, autorka licznych publikacji naukowych z alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz praw człowieka, m.in. Mediation in Poland: legal situation and social preparation, (w:) Resolving Disputes in the 21st Century, red. S. Korkosova, L. Hola, P-T Muhley Ltd., Budapest 2013.
Tatiana Krawczyńska-Zaucha – dr n. humanistycznych, etyk, biofizyk, trener i coach International Coach Federation. Swoje interdyscyplinarne zainteresowania wykorzystuje w pracy naukowej i zawodowej (filozofia przyrody, astronomią, etyką, etyką biznesu, filozofią społeczną i filozofią polityki. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla menadżerów, dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz młodzieży; autorka licznych publikacji naukowych, m.in. „W poszukiwaniu spełnienia”, TST 34/2015, „Zastosowanie metody sokratejskiej w nowoczesnym zarządzaniu – rzeczywistość czy iluzja?” w: „Filozofia a praktyka” Lublin 2015;
Damian Barnat – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii; dydaktyk i tłumacz, członek krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, jego zainteresowania badawcze dotyczą m.in. filozofii współczesnej, etyki oraz teorii argumentacji; autor publikacji naukowych; członek zespołu badawczego realizującego międzynarodowy projekt badawczy (The Enlightenment Ideas of the Freedom of Thought and Conscience, and Contemporary Secularism) finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.